Zetup tecknar långsiktigt IT-avtal med Orio

29/06, 2016

Orio AB och Zetup AB tecknar ett nytt långsiktigt IT-avtal. Avtalet, som är värt drygt 55 miljoner, löper under 5 år och innebär att Zetup får förtroendet att leverera strategiska tjänster inom infrastruktur och applikation till Orio. Samarbetet blir en strategisk del i Orios fortsatta utveckling.

Samarbetet mellan Orio och Zetup har pågått sedan 2012 och har inneburit en intensiv resa med utbrytning från tidigare ägaren Saab Automobile (General Motors). Orio ställde höga krav på snabba förändringar och anpassningar för att möta behoven i den nya verksamheten.

”Vi har sedan 2012, tillsammans med Zetup, arbetat oss igenom en intensiv period med stora förändringar och utmaningar inom hela vår IT-verksamhet”, säger Leif Karlsson, CIO på Orio AB. Leif fortsätter; ”Vårt arbete har resulterat i stora kostnadsbesparingar och en ökad effektivisering för vår verksamhet. Zetup har varit en viktig del av denna resa, vilket ligger till grund för att vi nu tecknar ett nytt långsiktigt och strategiskt avtal med dem.”

”För oss på Zetup har samarbetet med Orio varit viktigt. Vi har ställts inför stora utmaningar med tillhörande krav på snabbhet, effektivisering och kostnadsbesparing, något som ligger helt i linje med vårt fokus. Vi ser nu fram emot att bidra till Orios fortsatta utveckling”, säger Mats Franzén, CEO på Zetup AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Leif Karlsson, CIO, Orio AB, telefon 0155-24 48 98

Om Zetup
Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 90 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Om Orio
Orio är ett globalt reservdels- och logistikföretag med stark, innovativ anda. Bland våra smarta och konkurrenskraftiga lösningar finns både logistik och ingenjörskunnande i världsklass. Vi kommer som enda distributör av Saab Original reservdelar att fortsätta stödja och förse Saab Service Centers med tillförlitlig service och kunskap – precis som vi gjort i snart 70 år.

Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka till 1947 och vi har ansvarat för Saab Automobiles reservdelar sedan 60-talet. Den 13 november 2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB. Vi har dotterbolag i USA och Europa. Huvudkontoret finns i Nyköping och ett filialkontor i Trollhättan. Sammanlagt är vi ca 280 anställda i och utanför Sverige. Omsättningen var 2015 935 miljoner kr, via försäljning till över 60 marknader.

Pressmeddelande gick ut 2016-06-29