Zetup får ansvar för Partille kommuns IT

26/10, 2015

Partille Kommun har valt Zetup som helhetsleverantör inom IT. Det innebär att Zetup fått förtroendet att ansvara för kommunens IT-miljö med mål att hjälpa kommunen att utveckla sin service både till anställda och invånare.

För en kommun som Partille är det viktigt med en flexibel samarbetspartner som samtidigt levererar lösningar med hög tillgänglighet och säkerhet. Det ligger stort fokus på att användarna ska få hög kvalitet och servicegrad vilket innebär att det krävs en effektiv IT-infrastruktur.

Uppdraget innebär bland annat att Zetup kommer att leverera support till kommunens anställda och ansvara för drift av ca 2000 arbetsplatser och ca 100 servers. Zetup ansvarar även för drift av ett stort antal av kommunens kritiska applikationer och system.

Projektet för övertagande är redan påbörjat och Zetup tar över drift och support fullt ut vid årsskiftet. Avtalet löper över tre år med option på ytterligare två år. Affärsvärdet blir i storleksordningen 50-60 miljoner kronor under 3 år. Zetup levererar sedan tidigare liknande åtaganden med mycket lyckat resultat. Bland annat till Lerums kommun, Orio, Upplands-Bro kommun och Storstockholms brandförsvar.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Per Wikström, IT-chef, Partille Kommun, telefon 031-792 11 67

Om Zetup
Zetup är ett IT- och managementkonsultbolag som arbetar med att effektivisera sina kunders IT-infrastruktur och därmed hela deras verksamhet. Fokus är att erbjuda betydande förbättringar av infrastrukturen utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 70 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Partille Kommun
Partille Kommun är en geografiskt liten men till befolkningsmängd mellanstor kommun, omedelbart öster om Göteborg. Antalet invånare växer och kommunen är på god väg att nå befolkningsmålet 40.000 invånare år 2020. För att nå dit satsar kommunen hårt för att möta både dagens och framtidens behov. Flera stora samhällsbyggnadsprojekt pågår i Partille just nu. Till exempel byggs och utvecklas ett gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrum, en ny stadspark och en helt ny arena. Under våren öppnar kommunen ett Kundcenter där medborgarservice med hjälp av e-tjänster och effektiva interna processer med hjälp av IT-stöd är fokusområden.

Pressmeddelande gick ut 2015-10-26