Zetup – ett gasellföretag 2013

26/11, 2013

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Zetup har blivit utsett till ett av dessa för 2013.

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla nedan kriterier. Zetup blev ett Gasellföretag även 2011.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Det ordnas prisutdelningar på 8 platser för sammanlagt 21 län, då diplom delas ut till samtliga Gasellföretag och det snabbaste Gasellföretaget för varje län koras. Listan med samtliga Gasellföretag inom upptagningsområdet, publiceras i Dagens industri dagarna efter varje evenemang. I Västsverige (dit Zetup tillhör i detta fall) hålls prisutdelningen på Konserthuset tisdagen den 26 november. Läs gärna mer på http://dagensindustri.se/gasell