Zetup ansvarar för Greencarriers globala IT-infrastruktur

19/12, 2014

Transportföretaget Greencarrier AB har valt Zetup som strategisk partner för verksamhetskritisk IT på global nivå. Uppdraget innebär leverans av säker och kostnadseffektiv IT-infrastruktur för 800 användare inom koncernen.

Ett verksamhetsnära IT-stöd utgör en allt viktigare komponent i Greencarriers globala tjänsteutbud. Uppdraget ligger helt i linje med Zetups uttalade ambitioner att öka närvaro och leveranskapacitet mot internationella kunder, säger Mats Franzén, VD för Zetup AB.

Zetup blir en strategiskt viktig IT-leverantör med ansvar för drift av hela IT-infrastrukturen, tillhörande Servicedesk, samt vidareutveckling av Greencarriers IT-plattform. Avtalet sträcker sig över flera år.
Partnerskapet med Zetup innebär ett viktigt steg för att säkerställa tillförlitliga och kostnadseffektiva IT-tjänster som stöd för den dagliga verksamheten och fortsatt tillväxt, säger Simon Hellmuth, IT Chef för Greencarrier AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Simon Hellmuth, Group IT Manager, Greencarrier, telefon 031-85 32 00

Grencarrier
Greencarrier är ett av Nordens största privatägda transportföretag som specialiserar sig på skräddarsydda globala transport- och logistiklösningar. Vi är det perfekta valet för små och stora sändningar – på sjö, land eller i luften. Vi är det bästa alternativet för företag som söker en kombination av flexibla system och tillförlitliga processer samt kundanpassade speciallösningar och personlig service.

Vår hemmamarknad är Norden och länderna kring Östersjön. Vi har mer än 800 anställda totalt, som hjälper dig från våra lokala kontor i Danmark, Estland, Finland, Kina, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Vitryssland och Ukraina. Vi arbetar inom två affärsområden, Greencarrier Freight Services och Greencarrier Liner Agency.

Inom Greencarrier är vi stolta över att ha kompetenta och engagerade medarbetare. Vi arbetar framgångsrikt tillsammans och har roligt på samma gång, i linje med våra kärnvärden engagemang, delaktighet och humor & glädje. Vår inställning är enkel. Yes, it’s possible!

Läs mer på www.greencarrier.com