Tillväxtverket väljer Zetup som ny IT-leverantör

01/04, 2016

Zetup får förtroendet att ansvara för Tillväxtverkets centrala IT-mijlö. Målet med uppdraget är att ge Tillväxtverket en stabil, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för myndighetens kritiska applikationer.

Åtagandet innebär ansvar för hela Tillväxtverkets centrala IT-miljö och inkluderar allt från servers till lagring och interna nätverk. Infrastrukturen levereras som molntjänster från Zetups datacenters och ger Tillväxtverket en trygg, flexibel och skalbar IT-miljö. Omfattningen är ca 180 servers och 40TB lagring och består av både Linux och Windows servers.

För Tillväxtverket är det viktigt med en erfaren leverantör som både har stor förståelse för kritiska och komplexa IT-miljöer och samtidigt är flexibel och har förmågan att anpassa sig efter kundens verksamhet och dess behov.

Övertagande av driften är redan påbörjat och projektet skall vara genomfört under första kvartalet 2016. Avtalet löper över 5 år med option på ytterligare 2 år. Affärsvärdet utan optioner är uppskattat till minst 30 miljoner kronor under de första 5 åren.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Fredrik Svanberg, IT-chef, Tillväxtverket, telefon 08-681 66 17>

Om Zetup
Zetup är ett IT- och managementkonsultbolag som arbetar med att effektivisera sina kunders IT-infrastruktur och därmed hela deras verksamhet. Fokus är att erbjuda betydande förbättringar av infrastrukturen utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 85 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Pressmeddelande gick ut 2016-04-01