Tack för ett framgångsrikt 2014

23/12, 2014

2014 har varit ännu ett framgångsrikt år för Zetup och vi har fortsatt att bygga vår kapacitet för ännu större utmaningar.

När vi gick in i 2014 hade vi med oss en stabil bas av nöjda kunder som tydligt deklarerade att de ville fortsätta samarbetet med Zetup under lång tid framåt. Vi hade också inlett ett intensifierat arbete med att bygga upp relationen med nya kunder. Detta har lett till att vi har en än mer stabil bas av nöjda kunder när vi går in i 2015. Samtidigt har vi en rad mycket intressanta diskussioner med företag och organisationer som vi ännu inte har kommit till avslut med. Detta bådar verkligen gott inför framtiden. En härlig framtid!

Parallellt med arbetet med befintliga och nya kunder har vi alltså fortsatt vår uppbyggnad av vår egen kapacitet inför framtiden. Vi har förbättrat våra processer, våra tekniska miljöer och de verktyg som stöttar oss i arbetet. Vi har anställt kompetenta medarbetare och utvecklat dem som redan arbetar på Zetup. Vi har flyttat in i större och mer ändamålsenliga lokaler både i Göteborg och i Trollhättan och vi har arbetat vidare med vår engagerade kultur.

2015 kommer att kunna bli ett riktigt bra år för oss på Zetup och vi står rustade för att göra det som vi är bäst på. Att göra ännu mer nytta för våra kunders verksamheter.

 

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi på Zetup