Säkra identiteter

05/07, 2014

Det krävs smarta lösningar med exakt precision för att utveckla en IT-infrastruktur som ska skydda identiteter och säkerställa att ingen information läcker ut. För en kommun är detta avgörande. Hamnar en lönespecifikation hos fel person, får en elev en annan elevs betyg eller skickas en felaktig sjukdomsdiagnos, kan det få katastrofala följder.

Zetup har precis fått ett sådant uppdrag av vår kund Upplands-Bro kommun. Det handlar om att sätta sig in i alla detaljer, minutiöst analysera situationen och sedan skräddarsy kommunens IT-infrastruktur så att den garanterar säker och automatiserad livscykelhantering av alla elektroniska identiteter, så kallad Identity and Access Management (IAM).

Uppdraget innebär även att effektivisera administrationen och minska tidssvinn i organisationen. För Zetup är det en självklarhet. Vårt fokus ligger alltid på att hitta smarta IT-lösningar som leder till positiva följder för hela verksamheten. Genom att automatisera Upplands-Bro kommuns kontohanteringssystem och därmed minimera risken för mänskliga fel, frigörs stora mängder dyrbar tid. Tid som kan läggas på förbättringar inom kommunen.