PRC och Zetup tecknar långvarigt avtal

16/12, 2013

PRC Engineering AB och Zetup AB har tecknat ett långvarigt avtal runt drift, support och utveckling av PRC’s IT-plattform. Samarbetet innebär att PRC köper en helhetsleverans från Zetup med ett tydligt mål att effektivisera och förbättra IT-miljön för PRC’s verksamhet.

Befintlig IT-plattform hos PRC behöver även i fortsättningen utvecklas, för att PRC ska kunna fortsätta med den expansion som bolaget har genomfört under senare år. PRC har därför beslutat att ta ett helhetsgrepp runt sin IT-miljö. Efter en större genomlysning av leverantörer på marknaden föll valet på Zetup. Uppdraget omfattar förtroendet som helhetsleverantör inom central IT-infrastruktur där flertalet av Zetup’s tjänster ingår och miljön kommer att beröra tre av Zetup’s datahallar.

Avtalet inleds med ett övertagande av drift och support av befintlig miljö under november 2013. Parallellt med detta flyttas miljön succesivt över till Zetups hostingmiljöer för att skapa en trygg, säker och kostnadseffektiv miljö för PRC’s verksamhet. Zetup levererar sedan tidigare IT-lösningar till bl. a. Orio (fd. Saab Automobile Parts), Pagero och Storstockholms brandförsvar med mycket gott resultat.

– Vi har genomfört en upphandling under lång tid och har hittat en IT-partner med erfarenhet från vår verksamhet. Och vi är övertygade om att Zetup kan leverera den IT-miljö som vår verksamhet kräver, säger Peter Bräck, VD på PRC Engineering AB.

– PRC befinner sig mitt i en resa med förändring, expansion och stor framtidstro. Det är ett perfekt sammanhang för Zetup att delta i. Vi älskar att hjälpa våra kunder att nå sina verksamhetsmål, säger Mats Franzén, VD på Zetup AB.