Orio och Zetup har utvecklat unik digital lösning för returhantering

25/08, 2017

Utveckling av smarta kundlösningar i digitala plattformar utgör en viktig del av Orio AB:s långsiktiga affärsstrategi. Tillsammans med Zetup AB, som är företagets huvudleverantör av IT, har Orio tagit ännu ett viktigt digitalt steg genom utvecklingen av ett unikt gränssnitt för returhantering, som lovordats av förespråkare inom branschen.

 
Genom att komplettera företagets ehandelsportal med en ny digital lösning för returhantering uppnås stora effektivitets- och kvalitetsvinster för Orios kunder. Utvecklingen har skett i samarbete mellan Orio och Zetup, som är företagets huvudleverantör av IT. Av förespråkare inom e-handel och logistik anses den nya returhanteringslösningen som branschledande, tack vare enkelheten och effektiviteten som skapats för användaren. Den nya lösningen kommer nu stegvis rullas ut på ett 10-tal marknader runt om i världen.

“Projektet har innehållit ett omfattande designarbete och en komplex kravställning med integrationer mot befintliga affärssystem. Vårt täta samarbete med Zetup har varit nyckeln till den snabba framgången. En viktig anledning till att vi lyckats är Zetups förståelse för vår affärslogik och förmågan att överföra denna till den nya digitala plattformen och dess underliggande tekniker. För oss är denna digitalisering en viktig faktor för vår fortsatta framgång”, säger Leif Karlsson, CIO, Orio.

“Vi är mycket stolta över att få vara en del av den verksamhetsförflyttning som Orio genomfört till digitala plattformar och där den nya lösningen utgör ännu ett viktigt steg. Det förtroende vi fått från den mycket kunniga och erfarna beställargruppen inom IS/IT på Orio lade grunden till att projektet kunde genomföras på så kort tid. En effektivisering av de tidigare tidskrävande rutinerna för returhantering till förmån för en modern digital lösning skapar precis den effektivitet och kvalitetshöjning som Zetup eftersträvar i arbete med våra kunder. Vi kallar det improve IT”, säger Mats Franzén, VD på Zetup.

 

För mer information vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD Zetup AB, +46 (0) 704-47 29 09, mats.franzen@zetup.se
Leif Karlsson, CIO, Orio AB, +46 (0) 155- 24 48 98, leif.karlsson@orio.com

 

Om Zetup AB

Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag ca 100 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Om Orio AB

Orio ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt. Företaget är helägt av svenska staten och bytte i november 2013 namn från Saab Automobile Parts AB till Orio AB. Samtidigt breddades Orios verksamhet till att omfatta ytterligare ett stort antal bilmärken. Orio har cirka 270 anställda i Sverige och huvudkontoret ligger i Nyköping. Dotterbolag finns på tio huvudmarknader i Europa och USA. Totalt lagerhålls cirka 70 000 artiklar vid Orios huvudlager som har en yta på drygt 73 000 kvm. Orio erbjuder även logistik och distributionstjänster till tredje part.