Vår framgångssaga

Framgångssagan började redan 1986, men då ingick vi i Semcon-koncernen. Det var först år 2001 som grunden till dagens Zetup byggdes, i samband med att vi gjorde vår första outsourcingaffär tillsammans med SAAB/General Motors. Därefter dröjde det några år, till 2007, innan Zetup blev ett helt fristående bolag. Det skiftet innebar ett ännu större fokus på det som betyder mest för oss, våra kunder och deras affärer.

Och det är just vårt målmedvetna engagemang för våra kunders affärer som är hemligheten bakom våra framgångar. Tillsammans med vår helhetssyn på uppdragen och vår arbetsmodell har vi skapat ett vinnande koncept. Dessutom arbetar vi alltid i team för att ge våra kunder tillgång till alla våra spetskompetenser. Det är nämligen så vi tror att vi uppnår bästa möjliga resultat.

I dagsläget är vi 100 medarbetare på våra kontor i Göteborg, Trollhättan och Stockholm.