Kammarkollegiets ramavtal IT-drift större

Zetup har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet inom område “IT Drift Större”, vilket innefattar leverans av tjänster kring IT-drift till myndigheter med fler än 400 anställda.

Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång, samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av drift, specialistkompetens, förbättringsplaner samt produkt- och processlösningar.

Genom Kammarkollegiets ramavtal får nu myndigheter på ett effektivt sätt tillgång till kvalificerade och av branschen erkända leverantörer inom området.

Certifering

Zetup innehar följande certifieringar: Effektiv kvalitetsledning ISO 9001:2015, för miljöledningssystem ISO 14001:2015, för arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007 innefattande ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01 samt för ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2014.

Avtalstid

Ramavtalet gäller från och med 2017-11-14 till och med 2020-11-13. Ramavtalet kan förlängas med ytterligare 48 månader.

Avropa tjänster

Myndigheter, kommuner och landsting, samt även andra organisationer kan avropa Zetups tjänster via www.avropa.se. Området är större myndigheter med fler än 400 användare.

Standardtjänster från Zetup

Zetups övergripande mål med IT-tjänster handlar alltid om att hjälpa kunderna att utveckla sin IT för att stödja verksamhetens mål. En viktig del i detta arbete är Zetups egen metod Improve, där vi arbetar tillsammans med våra kunder på ett strukturerat och inarbetat sätt. Tillsammans identifierar, prioriterar och föreslår vi åtgärder till förbättringar som kan genomföras snabbt, och som har stor effekt för kundens verksamhet. Alltid med utgångspunkt i de krav som kundens verksamhet och miljö har.

Zetups leverans inom drift baseras till stor del på beprövade standardtjänster. Standardtjänsterna består av en mix mellan marknadens “best practices” och Zetups infallsvinklar kring effektivisering, säkerhet och flexibilitet.

Tjänsteområden inom ramavtalet

Följande tjänsteområden ingår i ramavtalet

Läs mer om Zetups tjänsteutbud.

Referenser

Exempel på kunder som Zetup har inom offentlig sektor är Upplands-Bro kommun, Partille kommun, Tillväxtverket samt Lerums kommun.

Kontakt och mer information

Avrop och förfrågningar skickas till sales@zetup.

Övriga frågor skickas till Magnus Blomberg, telefon 0736-840454, magnus.blomberg@zetup.se.

Generell information om ramavtal och avrop hittas på www.avropa.se.