Certifieringar och ITIL

Zetup arbetar utifrån ett integrerat ledningssystem för perspektiven kvalitet-, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Ledningssystemet hjälper oss att nå vårt mål om nytta för kunderna och därmed nöjda kunder samt effektivitet i arbetet med att uppnå detta genom en ständig utveckling och förbättring av den egna verksamheten.

Zetup är för hela sin verksamhet och samtliga orter certifierat enligt de internationella standarderna för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, miljöledningssystem ISO 14001:2015, arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007 innefattande ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01 samt informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2014. Och självklart arbetar vi enligt ITIL.