NEVS tecknar nytt avtal med Zetup

15/04, 2019

Zetup har tecknat nytt avtal om fortsatt leverans för Automotiveföretaget NEVS (National Electric Vehicle Sweden AB). 
– Zetup har spelat en fortsatt viktig roll för utveckling av vår verksamhet. En roll som är viktigt för att vi skall kunna fokusera på våra projekt och framtiden för NEVS, berättar Conny Janson, Vice President IT/IS, NEVS.

Zetup har sedan 2013 ett omfattande avtal om leverans av infrastrukturtjänster för NEVS, och sedan 2016 har leveransen dessutom innefattat applikationsstöd. Det intensiva samarbetet med NEVS har skett inom ett flertal verksamhetsområden och inte minst inom produktutveckling.
– Det fortsatta samarbetet kommer att ställa oss inför nya stimulerande utmaningar. Vi kommer fortsatt att vidareutveckla vårt gemensamma arbete och är glada ett fortsatt förtroende med utvecklingen framåt, säger Mats Franzén, VD, Zetup.

NEVS förvärvade under 2012 huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobile och har sedan 2013 bedrivit verksamhet i Trollhättan med Zetup som en samarbetspartner inom IT. Med visionen att forma mobilitet för en mer hållbar framtid, driver NEVS arbetet med en global portfölj av elbilar inom premiumsegmentet, kompletterat med mobilitetstjänster och hållbara stadslösningar. NEVS hållbarhetsarbete går också i linje med Zetups visioner och mål, och samarbetet har dessutom resulterat i att Zetups medarbetare fått en marknadsledande spetskompetens runt de komplexa IT-miljöer som kännetecknar verksamheter inom Automotive.
– Samarbetet med NEVS betyder mycket för oss och det får en extra dimension då det även hos våra medarbetare finns ett starkt miljöengagemang och ett stort intresse för utvecklingen av nya elbilskoncept, avslutar Mats Franzén.