Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet under Näringsdepartementet med cirka 400 medarbetare på 9 orter runt om i landet. Från Arjeplog i norr till Malmö i söder. Sedan våren 2016 ansvarar Zetup för Tillväxtverkets hela centrala IT-miljö. Ansvaret omfattar bland annat drift av 180 servers inklusive central infrastruktur så som lagring och backup. Infrastrukturen levereras som molntjänster från Zetups datacenters.

Tillväxtverket har fått en trygg, flexibel och skalbar IT-miljö

På regeringens uppdrag ska Tillväxtverket främja hållbar näringslivsutveckling och genomföra strukturfondsprogram. Det enskilt största uppdraget är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Under de senaste åren har Tillväxtverket genomfört stora förändringar av IT-miljön. En stabil och säker IT-försörjning är avgörande för att verksamhetsmålen ska uppnås och IT-satsningar sker inom fem strategiska områden enligt en ny IT-strategi. Ett av dessa områden är en stabil infrastruktur.

Tillväxtverket har under många år själva ansvarat för driften av samtliga IT-miljöer. Som ett led i den nya IT-strategin togs för ett par år sedan beslut om att outsourca driften och flytta all infrastruktur från Tillväxtverket till en extern IT-partner. Zetup fick förtroendet och övertagandet som startade sista kvartalet 2015 skulle genomföras på några få månader.

”Ett par av utmaningarna var en tuff tidplan och att överflyttningen av infrastrukturen skulle genomföras utan att det blev några störningar i Tillväxtverkets verksamhet. Utifrån våra tidigare erfarenheter av liknande projekt kunde vi tillsammans hitta en smidig modell för genomförandet, där vi med god marginal klarade tidplanen“, säger Erik Björndell som är Leveransansvarig för Tillväxtverket hos Zetup.

Samarbetet fortsätter med konsolideringsprogram

Flytten av servrarna skedde i etapper. För att testa den migreringsstrategi som utformats tillsammans med Tillväxtverket flyttades först servrar med mindre kritiska applikationer. Samtidigt förfinades och optimerades arbetsmetodiken för de två följande etapperna med allt mer verksamhetskritiska servrar. Totalt flyttades 180 virtuella servrar till Zetup samt brandväggar och nätverkslösningar för extern kommunikation.

”Vi visste att det skulle bli ett krävande outsourcingprojekt och därför var det viktigt att vi valde en erfaren leverantör med stor förståelse för kritiska och komplexa IT-miljöer, och som också är flexibel och har förmågan att anpassa sin arbetsmetodik och lösningarna till våra behov och de krav verksamheten ställer. Zetup har svarat upp mot de kraven på ett mycket bra sätt och vi värdesätter det engagemang man visat och lyhördheten för våra önskemål”, säger Fredrik Svanberg som är IT-chef på Tillväxtverket

Idag har Tillväxtverket en oförändrad servermiljö men som huserar i en betydligt mer flexibel infrastruktur med högre tillgänglighet och prestanda. Zetup har även implementerat övervaknings- och driftsrutiner som ger en stabil plattform för Tillväxtverkets framtida utveckling och krav. Erik Björndell berättar att samarbetet fortsätter med nya projekt under 2017.

”Nu går vi in i en ny spännande fas med ett konsolideringsprogram där vi genom olika projekt ska hjälpa Tillväxtverket att ytterligare effektivisera IT-miljön samt reducera IT-kostnaderna”.