Lerums kommun

Lerums kommun har sedan 2011 satsat långsiktigt på ett ökat digitalt lärande. Skolorna och förskolorna använder sig av olika lärverktyg och lärplattformar. En av plattformarna är G Suite, som elever och pedagoger samt vårdnadshavare fick tillgång till med start läsåret 2015/2016. Zetup, som sedan 2009 är samarbetsparner till Lerums kommun, fick i uppdrag att införa G Suite och projektet genomfördes rekordsnabbt på några få veckor.

Rekordsnabbt införande av G Suite hos skolorna i Lerums kommun

Med utgångspunkt från behov i verksamheterna och ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete är ett av Lerums kommuns prioriterade mål att erbjuda elever och pedagoger effektiva verktyg för digitalt lärande, som underlättar vardagen i skolan.

Utifrån behovet av en mer enhetlig hantering av skolornas digitala information och samtidigt en möjlighet till enklare och effektivare kommunikation, som gynnar samspelet mellan pedagoger och elever, beslutades under läsåret 2015/2016 om ett digitalt utvecklingsprojekt.

Molntjänsten G Suite valdes som lärplattform för kommunens grund- och förskolor och Zetup valdes för införandet. Zetup har sedan 2009 ett helhetsåtagande kring drift och support av IT för Lerums kommun och där har även många lyckosamma förändringsprojekt genomförts genom åren. Magnus Blomberg, affärsansvarig på Zetup, blickar tillbaks på ett projekt med flera utmaningar.

”Införandet skulle genomföras under några få intensiva veckor vilket ur vårt perspektiv är rekordsnabbt för ett så pass stort projekt. Ett krav var också att införandet skulle ske smidigt och kostnadseffektivt. Då G Suite är en flexibel molntjänst startade vi omgående med workshops. Tillsammans med kommunens Sektor lärande valde vi ut de delar av G Suite som bäst skulle matcha skolornas behov”.

En stabil och skalbar IT-plattform anpassad för fortsatt tillväxt

Vid införandet utgick Zetup från Best Practice. Zetup gjorde också modifieringar för integration mot Microsoft Forefront Identity Manager som förenklar och synkroniserar identitetshanteringen och ger en hög administrativ säkerhet.

Magnus Blomberg lyfter fram utbildningen av engagerade Super users och de utbildningar som de sedan genomförde ute på skolorna som en viktig anledning till att projektet kunde genomföras så snabbt.

”Deras engagemang betydde mycket för det lyckade införandet. Det var många lärare, rektorer, administrativ personal och inte minst elever som på kort tid skulle lära sig att använda G Suite. Alla super users var oerhört duktiga på att utbilda och att väcka ett
stort intresse för det nya verktyget”.

Med G Suite har skolorna i Lerums kommun fått en modern och inspirerande lärplattform som förenklar kommunikationen även mellan klasser och elevgrupper. Man spar in både på tid och kostnader och lärarna kan ägna mer tid åt lärande och mindre på administration.

Att Zetup även hjälpt till med att införa Chromebooks istället för laptops ger också kostnadsbesparingar. Chromebook är en tunn klient som bara kan användas mot molntjänster. För kommunens IT-enhet betyder det att mindre tid behöver läggas på IT-support samtidigt som de totala IT-kostnaderna blir lägre än med vanliga laptops.