CEVT

China Euro Vehicle Technology AB i Göteborg, CEVT, är dotterbolag till Zhejiang Geely Holding Group som äger Volvo Cars och biltillverkaren Geely Auto. CEVT är ett utvecklingsföretag som haft en extremt snabb tillväxt sedan starten 2013. Uppdraget har breddats från att först omfatta enbart bottenplattan till mindre Volvo och Geelybilar till att idag gälla hela bilar. Ökade krav på företagets IT-plattform och IT-stöd för ingenjörer och utvecklare ledde till att CEVT valde att lägga drift och utveckling hos Zetup.

Totalansvar för IT-plattform hos extremt snabbväxande CEVT

Tanken vid etableringen 2013 var att CEVT skulle ha ungefär 150 medarbetare i Göteborg. När uppdraget breddades till utveckling av hela bilar inleddes en sällsynt snabb expansion. Idag har CEVT mer än 2 000 ingenjörer, utvecklare och tekniker som arbetar med alla delar av personbilsutvecklingen. Från total arkitektur till kraftöverföring, drivlinor och chassi samt fordonens visuella design. Enbart under 2016 hade CEVT en utvecklingsbudget på drygt 3 miljarder kronor.

I takt med att utvecklingsuppdraget för CEVT breddades ökade kraven på IT-plattformen för tekniskt utvecklingsarbete. Trots IT-avdelningens intensiva arbete var det svårt att få en tillräckligt dynamisk och stabil IT-miljö som svarade upp mot företagets behov. Efter en grundlig analys togs beslutet att låta Zetup hantera driften och utvecklingen av IT-plattformen. Zetups mångåriga erfarenhet från utvecklingsmiljöer inom Automotive-området hade stor betydelse för CEVT:s val av IT-partner.

En stabil och skalbar IT-plattform anpassad för fortsatt tillväxt

Att utveckla en befintlig IT-plattform anpassad för kraven i en mer begränsad verksamhet till att täcka in behoven i en mycket mer omfattande utvecklingsmiljö är en stor utmaning. Zetup tycker om sådana utmaningar. Ola Hammarstedt som är affärsansvarig på Zetup lyfter fram den täta dialogen med CEVT och Zetups projektmetodik som viktiga pusselbitar i en framgångsrik samarbetsstrategi.

”För att vi skulle få en fullständig bild av verksamhetens krav hade vi inledningsvis en tät dialog med utvecklingsansvariga hos CEVT. Med vår projektmetodik som grund arbetade vi sedan metodiskt fram en ny IT-plattform tillsammans med CEVT:s IT-avdelning och externa leverantörer. Nästa utmaning blev att flytta över driften till oss samtidigt som vi skulle säkerställa att IT-miljön hela tiden var tillgänglig för alla ingenjörer och utvecklare”.

Överflyttningen gick smidigt och därefter startade ett flertal aktiviteter för att stegvis höja IT-miljöns kvalitet och säkerhet. Idag har CEVT en stabil och skalbar IT-plattform som också kan matcha framtida krav i takt med att CEVT förändras och skiftar fokus. Att det kommer att bli så är det knappast någon som tvivlar på längre.

Hos CEVT arbetar ingenjörer, utvecklare och tekniker från mer än 20 olika länder. De har med Zetup som IT-partner fått en kraftigt uppdaterad och stabil IT-miljö som gör att utvecklingsarbetet går smidigare och utvecklingsprocessen fram till färdiga bilar blir effektivare. För Zetup har samarbetet gått över i en mer rådgivande och proaktiv roll där fokus ligger på fortsatt utveckling och effektivisering i takt med att CEVT växer vidare.