Greencarrier förlänger avtal med Zetup

13/04, 2017

Greencarrier AB har tecknat ett förlängt avtal med Zetup för fortsatt leverans och samarbete inom IT. Det var under 2014 Greencarrier valde Zetup som strategisk partner för verksamhetskritisk IT på global nivå. Zetup har sedan dess haft ett helhetsansvar för leverans av en säker och kostnadseffektiv IT-infrastruktur för Greencarriers 800 användare runt om i världen. Det förlängda avtal som nu tecknats innebär att samarbetet fortsätter ytterligare 24 månader.

 
Ett verksamhetsnära IT-stöd och effektiv kommunikation inom koncernen är avgörande för att Greencarrier ska kunna erbjuda en hög kundservicenivå och utveckla effektiva interna processer. Sedan 2014 har Zetup haft ansvar för såväl driften av IT-infrastrukturen som vidareutvecklingen av koncernens IT-plattform.

I samband med förlängningen av samarbetet startas ett antal projekt för att ytterligare optimera och kostnadseffektivisera IT-infrastrukturen. Ett av målen är att Greencarrier i ännu större utsträckning ska kunna utnyttja Zetups tjänsteportfölj samtidigt som äldre delar av koncernens IT-miljö avvecklas. För att skapa de bästa förutsättningarna till en effektiv samordning och förenklade leveranser under Zetups ansvar kommer också antalet externa leverantörer att bli färre.

“Det partnerskap vi inledde med Zetup under 2014 var ett viktigt steg för att säkerställa tillförlitliga och kostnadseffektiva IT-tjänster som stöd för den dagliga verksamheten och vår tillväxt. Samarbetet har varit framgångsrikt och därför är det också naturligt för oss att ge Zetup fortsatt förtroende”, säger Simon Hellmuth, Group IT Manager på Greencarrier.

Den globala IT-leveransen till användarna på Greencarriers samtliga kontor kommer att, som tidigare, hanteras genom Zetups Servicedesk. I och med det nya avtalet fortsätter också arbetet med ett flertal förbättringsprojekt runt den centrala infrastrukturen och införandet av ytterligare molntjänster. Zetup kommer även att ha ansvar för en genomgripande ombyggnad av IT-miljön vid Greencarriers kontor i Kina.

” Vi är givetvis glada för att Greencarrier ger oss ett fortsatt förtroende samtidigt som samarbetet både breddas och fördjupas. På Zetup har vi en uttalad ambition att etablera nära samarbeten med kunder som är verksamma internationellt. Vi har all den kompetens och de resurser som krävs för att vara en stark IT-partner till globala företag som exempelvis Greencarrier där det ställs höga krav på en väl fungerande och kostnadseffektiv IT-infrastruktur”, säger Zetups VD Mats Franzén.

 
För mer information vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD Zetup AB, +46 (0)704-47 29 09, mats.franzen@zetup.se

 

Om Zetup

Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 90 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Om Greencarrier

Vi är ett team av 800 medarbetare i 13 länder som arbetar i två affärsområden: Greencarrier Liner Agency och Greencarrier Freight Services. Från våra kontor i Norden och Baltikum, Östeuropa, Centralasien och Kina, kan vi erbjuda globala transportlösningar. Vi finns i några av de största hamnar och viktigaste handelsplatser i dessa områden, som innehar en stark position på marknaden.