Våra tekniska partners

Vi säljer innovativ tankekraft och analyser, men för att kunna utföra vårt arbete behöver vi stabila samarbetspartners som kan förse oss med den teknik vi behöver. Vi har valt ut varje samarbetspartner med stor omsorg och arbetar bland annat med:

Volvo IT

Vi är sedan några år tillbaka Volvo IT:s partner när det gäller försäljning av driftsrelaterade
tjänster till marknaden utanför Volvosfären. Zetup är även med i arbetet att drifta och utveckla Volvo IT:s standardtjänster.

IBM

Vi har samarbetat med IBM sedan vi startade 1986. Idag samverkar vi både inom hårdvaror och mjukvaror, där Tivoli Storage Manager är en vital produktfamilj för många av våra kunder. Vi samarbetar även med IBM inom hårdvara och då främst inom UNIX och lagringsområdena.

Sun / Oracle

Vi har samarbetat med Sun / Oracle sedan 1996. I dagsläget samarbetar vi bland annat med kreativa lösningar inom datalagring och UNIX.

Microsoft

Vår samverkan med Microsoft är i dag en mycket viktig komponent i vårt arbete. Microsoft har en
ledande ställning och många av våra kunder har valt Microsofts lösningar som strategisk plattform
för sin IT-infrastruktur.

RedHat

Linux och Opensource är komponenter som kan bidra till den effektivisering vi vill uppnå genom vårt arbete. Vi samarbetar idag med RedHat inom främst Linux-området och har erfarenheter av allt från beräknings/HPC-kluster till större komplexa servermiljöer och HA-kluster för exempelvis affärssystem som SAP. Inom Opensource arbetar vi idag med de flesta vanligt förekommande produkterna inom infrastrukturområdet så som exempelvis SuSE, Ubuntu, Postgres, MySQL, JBOSS och Apache/Tomcat.

VMware

Virtualisering är en mycket viktig komponent för att effektivisera en IT-infrastruktur idag. Både genom att öka utnyttjandet av befintliga investeringar, men också genom att höja tillgängligheten genom exempelvis redundans. Inom virtualisering samarbetar vi idag främst med VMware, men vi arbetar även med Sun:s, IBM:s och RedHat:s egna virtualiseringsmotorer inom UNIX/Linux-området.

Netapp

Vi har arbetat med NetApp under många år och vi känner oss riktigt trygga med deras lagringslösningar. Vi använder oss av NetApp både i vår egna hostingmiljö och i lösningar för våra kunder.

Citrix

Vi använder strategiskt flera produkter från Citrix för både applikations- och servervirtualisering (XenApp och XenServer). Citrix fungerar utmärkt för våra lösningar så vi använder dem både i vår egen hostingmiljö och för våra kunders räkning.