Improve-konceptet

Vi brukar kalla Improvez för turbon i vår process. Det innebär att vi snabbt analyserar kundens befintliga IT-miljö och identifierar positiva och negativa delar. Vi kommer därefter med konkreta förslag på nyckelaktiviteter som leder till ökad effektivitet, trygghet, lönsamhet och förbättrad miljö.

Vi kan alltså med hjälp av Improvez på kort tid och till ett fast pris identifiera, prioritera och föreslå åtgärder till förbättringar som kan genomföras snabbt och som har stor effekt för kundens verksamhet. Alltid med utgångspunkt i de krav som kundens verksamhet har i nuläget och även i framtiden.

I arbetet tar vi hänsyn till en mängd faktorer som teknik, processer, miljö och människa. Vi tillför tankekraft och har förmågan att föreslå innovativa, men högst konkreta förslag på förbättringar, som kan göra skillnad i det lilla såväl som för hela kundens verksamhet. Vi rekommenderar inte förändringar eller nya tekniklösningar utan att de verkligen behövs för att nå målet och öka affärsnyttan. Vi sätter tekniken i ett större sammanhang helt enkelt.

Improvez går att styra mot unika delar i IT-miljön, men ger mest effekt om vi får möjlighet att titta på helheten.

Improvez genomförs i några steg som inleds med ett förarbete, följt av en workshop tillsammans med kunden under ca en dag, samt efterarbete av Zetup. Resultatet presenteras i form av en skriftlig rapport i en pragmatisk och överskådlig form.

Vill du veta mer?

Ibland är det svårt som kund att avgöra hur en leverantör faktiskt är i verkligheten. Vi vet också att många andra aktörer försöker beskriva sina tjänster och sitt sätt att leverera på samma sätt som oss. Så ett gott råd: Lyssna gärna på våra kunder. Låt dem berätta vad det är som gör just oss på Zetup så unika och uppskattade!

Kontakta oss gärna för mer information

Kontakta oss gärna för mer information eller för att komma i kontakt med våra referenser. Fyll i dina uppgifter nedan och skicka, så återkommer vi till dig inom kort.