CEVT och Zetup i nytt samarbete

29/06, 2015

Fordonstillverkaren CEVT (China Euro Vehicle Technology) ökar kvalitén och effektiviteten genom nytt samarbete med Zetup. Samarbetet innebär att Zetup ansvarar för CEVT’s kritiska produktutvecklingsmiljö med höga krav på tillgänglighet och flexibilitet.

CEVT är ett snabbt växande företag med en mycket kritisk och komplex IT-miljö. Verksamheten ställs hela tiden inför nya utmaningar och det är viktigt att ha IT-system som snabbt kan förändras och anpassas efter verksamhetens behov. Detta tillsammans med mycket höga krav på tillgänglighet och säkerhet gör det till en rejäl utmaning – Men Zetup har på kort tid visat att det är möjligt att leverera en stabil IT-miljö trots kraftig expansion och hög förändringstakt.

Samarbetet innebär bland annat att Zetup levererar en dygnet-runt drift av CEVT’s produktutvecklingssystem. Zetup genomför även fortlöpande effektiviserings- och förbättringsarbete genom angreppsättet Improvez.

”Det krävs en nära dialog med verksamheten för att förstå kundens kravbild och därmed kunna anpassa drift och utveckling av miljön efter detta.”

– Magnus Blomberg, CTO, Zetup AB

”Zetup är en leverantör med lång erfarenhet av drift och effektivisering inom produktutveckling. Sedan samarbetet inleddes har vår plattform blivit stabilare och CEVT har fått ett kompetent och erfaren partner att vända sig till vid eventuella problem eller nya krav från verksamheten.”

– Anna Böhnisch, IT Director Product Manager, CEVT

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD på Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Anna Böhnisch, IT Director Product Manager på CEVT, telefon 0706-72 41 51

CEVT
China-Euro Vehicle Technology, CEVT, är ett utvecklingscentrum för framtidens C-segmentbilar inom Geely Holding Group, som fokuserar på behov för både Volvo Cars och Geely Auto. CEVTs verksamhet täcker vitala delar av personbilsutveckling – från gemensam arkitektur, till kraftöverföring och drivlinor, till chassi och fordonens visuella design. Den modulära strategin levererar konkurrenskraft på marknaden, både för premiumaspekten till Volvo Cars bilmodeller, såväl som behoven för nästa generations Geelymodeller. För att säkerställa vår vision för utveckling behöver vi rätt bemanning och fokuserar starkt på rekrytering. CEVT sysselsätter för nuvarande runt 1400 personer med ambition att bli fler. Företaget är lokaliserat i Lindholmen Science Park i Göteborg och i Hangzhou, China.

Läs mer på www.cevt.se