Bräcke diakoni väljer Zetup

22/04, 2016

Bräcke diakoni överlåter utvecklingen av sin framtida IT-miljö till Zetup. Det innebär ett mångårigt avtal där Zetup kommer att ansvara för Bräckes IT-miljö med mål att utveckla och effektivisera IT-plattformen i takt med att Bräcke växer.

För Bräcke diakoni är det viktigt med en fungerande och stabil IT-miljö för att kunna leverera hög kvalitet till vårdmottagaren. Tillgänglighet och funktion i kritiska verksamhetssystem innebär att Bräckes cirka 1500 anställda kan planera sin dag, vilket ger en effektivare vardag utan onödiga stillestånd.

En helt ny plattform kommer att byggas upp där digitalisering och flexibilitet är viktiga delar. Den nya miljön kommer att ge Bräckes verksamhet möjlighet till ökad produktivitet, mobilitet och kvalitet.

Uppdraget innebär bland annat att Zetup kommer att ansvara för driften av hela Bräcke’s IT-infrastruktur samt support till verksamheten. Projektet för övertagande är uppstartat och Zetup kommer inom kort att ta över ansvar för drift och support. Zetup levererar sedan tidigare liknande åtaganden med mycket lyckat resultat. Bland annat till kommuner såsom Lerum, Partille och Upplands-Bro där vårdservicen ställer höga krav på tillgänglighet av IT-tjänster.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
William Lindh, IT-chef, Bräcke diakoni, telefon 031-50 27 03>

Om Zetup
Zetup är ett IT- och managementkonsultbolag som arbetar med att effektivisera sina kunders IT-infrastruktur och därmed hela deras verksamhet. Fokus är att erbjuda betydande förbättringar av infrastrukturen utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 90 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Bräcke diakoni
“Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl.a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Med över 90 år i branschen är vi nu piggare än någonsin!

Pressmeddelande gick ut 2016-04-22