8 tips för en ännu bättre onboarding

21/02, 2019

Vi har sagt det förut: Medarbetarna är organisationens i särklass viktigaste resurs. Det är medarbetarna som besitter verksamhetens kunskap, som driver verksamheten framåt och som möter era kunder. Men hur kan ni på bästa sätt arbeta för att få in nya individer i gänget? Och hur kan ni verka för att ge nya medarbetare bra förutsättningar att förstå kulturen och göra ett bra jobb? Här är Zetups bästa tips för en ännu bättre onboarding.

1. Utnyttja nyfikenheten

Hur tidigt kickar ni igång onboardingsprocessen? Redan innan första arbetsdagen börjar den nya medarbetaren fundera över sin nya arbetsplats. Utnyttja det! Skapa möjligheten att bekanta sig med er verksamhet på förhand och skicka ut delar utav introduktionsmaterialet veckan innan medarbetaren börjar sin nya tjänst.

Första tiden på jobbet är medarbetaren extra nyfiken och taggad. Rid på vågen och fånga den positiva energin. Fastna inte i teknikaliteter, utan se till att allt praktiskt och alla arbetsverktyg är ordnade innan första arbetsdagen.

2. Rätt information vid rätt tidpunkt

Säkerställ att medarbetaren har tillgång till korrekt och aktuell information. Genom att tillgängliggöra informationen på rätt ställen har medarbetaren dessutom möjlighet att själv söka efter den information som behövs för att fylla eventuella kunskapsluckor, och repetera tidigare information. Genom att anpassa informationen efter individens förkunskaper ökar möjligheterna till långsiktig inlärning. Undvik att fastna i statiska worddokument och powerpoint-presentationer. Interaktivt utbildningsmaterial är nya grejen.

3. Undvik korvstoppning

Det blir lätt alldeles för mycket information på alldeles för kort tid. Ge tid för diskussion och egen reflektion. Genom att tillsammans diskutera och reflektera, samt sprida ut informationen över längre tid, blir det inte enbart enklare att komma ihåg utan också att implementera den nya informationen i sitt arbete.

4. Få med teamet på tåget

Det är lätt att glömma bort det egna teamets behov. Vad behöver den närmsta gruppen för att känna sig trygga med sin nya kollega och vilja engagera sig i att medarbetaren får en bra start? Det är oftast i teamet som medarbetaren hittar sin förebild, och därefter anammar såväl kultur som värdegrund.

5. Var ödmjuk

Ni har anställt en ny medarbetare för att ta del av den kunskap, erfarenhet och förmågor som medarbetaren redan besitter. Var ödmjuk och lyhörd. Informera alla anställda om den nya kollegan i god tid, och uppmuntra till ett öppet sinne.

6. Onboarding är Teamwork

Vi tänker olika, och således förklarar och beskriver vi också på olika sätt. Genom att redan inledningsvis låta medarbetaren få olika kontaktpersoner ökar ni möjligheterna att kulturen presenteras på ett sätt som är lätt för den nya medarbetaren att ta till sig. På Zetup arbetar vi aktivt för att hitta en bra balans mellan egenstudier och fysiska möten i onboardingschemat, för att dels möjliggöra en bättre förståelse för organisationen och dels skapa möjligheter till nätverkande och mentorskap. Varje onboarding är unik och medan en nyexaminerad medarbetare har vissa behov, så har senior medarbetare andra.

7. Gör upp långsiktiga planer

Viljan och behovet till långsiktiga planer kan skilja mellan generationer och individer, men vi behöver alla arbeta mot ett mål. Hjälp den nya medarbetaren att se sin del utav helheten och organisationens mål. Genom att direkt blicka bortom onboardingen och diskutera medarbetarens egna visioner kan ni stärka både passion och engagemang.

8. Ömsesidig feedback

En nyanställd har ett alldeles särskilt behov utav bekräftelse och feedforward. Uppmuntra också den nya medarbetaren att själv ge feedback under hela processen. Detta hjälper till att identifiera förbättringsområden från första intrycket, genom rekryteringsprocessen och den första tiden på jobbet. Ett utmärkt tillfälle till att fånga upplevelser och förväntningar nu och framåt!

Lycka till på resan!
Varma hälsningar,
Zetup-teamet